Johnson Controls พาลูกค้าท่องเที่ยวดูไบเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา Johnson Controls ได้พาผู้แทนจำหน่าย YORK และ METASYS ท่องเที่ยวประเทศดูไป ชมตึกที่สูงที่สุดในโลกและสัมผัสประสบการณ์ในการท่องทะเลทราย