ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ "ยอร์ค"

Q: การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ “ยอร์ค”
A: การติดตั้งชุดแฟนคอยล์นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของแฟนคอยล์และพื้นที่ติดตั้ง.... เพิ่มเติม
Q: VC Filter และ Nano TiO2 คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
A: Vitamin C is one of necessary material for human being and it is also good for human skin. Vitamin C Filter is made of Vitamin C Emission material.... เพิ่มเติม
Q: Digital Scroll System คู่แข่งขันที่สำคัญของระบบ VRV_ตอนที่1
A: ทุกวันนี้ทุกท่านคงรู้จักระบบ VRV (VARIABLE REFRIGERANT VOLUME) กันบ้างแล้ว โดยจุดเด่นคือสามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกลแยกอิสระต่อกัน.... เพิ่มเติม
Q: Digital Scroll System คู่แข่งขันที่สำคัญของระบบ VRV_ตอนที่ 2
A: จากหลักการทำงานนี้ทำให้คอมเพรสเซอร์ชนิด DIGITAL SCROLLสามารถปรับการทำงานได้ 10-100% อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของระบบ.... เพิ่มเติม

เคล็ดลับทั่วๆ ไป

Q: ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 คืออะไร?
A: เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมใจการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ.... เพิ่มเติม
Q: ขนาดของเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับห้องขนาดต่าง ๆ
A: การคำนวณโดยปกติจะใช้ขนาดของพื้นที่คูณด้วย 650~800 BTU/ตร.ม. ขนาดพื้นที่ 10-14 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000BTU.... เพิ่มเติม

คุณถามมา - เราตอบกลับ